Håndtering af komplekse processer

Dynamics NAV understøtter HYTORs mange forretningsområder

HYTORs aktiviteter består i udvikling og opbygning af specialløsninger samt salg/service og udlejning af udstyr til olie- og gasindustrien, vindmølleindustrien og industri generelt.

HYTORs brancher er:

HYTOR - leverandør af hydraulik-, pneumatik- og proceskomponenter samt opbygninger til olie- og gasindustrien, vindenergi og industrien generelt 

 

HYTOR havde en it-platform baseret på AS/400, Lotus Notes m.m. HYTOR udførte en del manuelt arbejde, og der var mange ø-løsninger, så de var kommet til den erkendelse, at platformen ikke længere understøttede deres behov. Samtidig var den svær at få supporteret, da det var en forældet teknologi.

HYTOR afsøgte markedet for Microsoft Dynamics NAV. Her blev der også kigget på en brancheløsning, men valget blev C2IT med en standard NAV.

Grundet HYTORs komplekse forretningsprocesser skulle alle funktioner i Dynamics NAV anvendes: Økonomistyring, Salg & Marketing, Køb, Lager/WMS, Produktion, Sager, Ressourcer og Service. Herudover har C2IT udviklet et Udlejningsmodul til HYTOR.

Desuden blev der implementeret en række standard add-ons: Document Capture, Payment Management, Visuel Planlægning til hhv. Produktion, Service og Sag, Shopfloor, Time & Attendence, dataudveksling til Bluegarden, Tasklet Factory scanner- og lagerløsning, EDI, Consignor integration samt en Business Intelligence løsning med udtræk af data fra den gamle AS/400 og den nye Dynamics NAV.

Dorte Jensen, Logistikchef, HYTOR - intern projektleder på Dynamics NAV projektHYTORs Logistikchef Dorte Jensen udtaler: 

”Vi foretog en udvælgelsesproces blandt 3 udbydere. Kriterierne var: Etableret virksomhed med fokus på standard NAV, højt kompetenceniveau og erfaring hos konsulenterne, god kemi samt referencebesøg.
C2IT opfyldte vores kriterier, og vi fandt hurtigt ud af, de var den helt rigtige samarbejdspartner for os. C2IT forstod vores meget indviklede arbejdsgange og processer. Derfor kunne de udfordre os og få processerne tilpasset til standard NAV.”

Dorte Jensen var intern projektleder hos HYTOR på NAV projektet.

 

Projektmetode
HYTOR valgte i samarbejde med C2IT at gennemføre implementeringen af Dynamics NAV efter en agil projektmodel. Projektforløbet var som følgende:

  • Introduktion: Superbrugergruppen blev introduceret til de mange funktioner i NAV, og det blev demonstreret på HYTORs egne data.
  • Foranalyse: Analysens formål var at få sat rammerne for projektet og projektplanen.
  • Datakonvertering: Da HYTOR har relativt mange stamdata, blev der afholdt en konverteringsanalyse. Herefter blev datakonverteringen foretaget, således at de efterfølgende workshops foregik på egne data.
  • Workshops: I starten blev der afholdt workshops indenfor de enkelte funktionsområder. Herefter var der fokus på gennemgående forretningsprocesser og arbejdsgange.
  • Overtagelsesprøve: Brugerne skulle bevise over for HYTORs ledelse og C2IT, at de kunne håndtere HYTORs forretningsprocesser og deres egne arbejdsopgaver i den nye NAV løsning.
  • Slutkonvertering
  • Driftsstøtte.


JIRA - fælles opgavestyringssystem C2ITTil styring af besøgsreferater og opgaver anvender C2IT en softwareløsning kaldet JIRA. Med dette værktøj har kunden og C2IT en fælles kommunikationsplatform. JIRA blev også anvendt i HYTOR projektet, og derved havde HYTOR og C2IT fuld dokumentation og overblik over den aktivitetsansvarlige på de enkelte opgaver.

JIRA er en løsning, som C2IT tilbyder alle sine kunder.

HYTORs Logistikchef Dorte Jensen fortæller om projektforløbet og -metoden:

”Projektet er gået rigtig godt, og vi har fra starten haft et godt samarbejde om projektformen. Ingen tvivl om at HYTOR arbejder godt i et agilt projekt, men det gør C2IT også. Vi har fulgt den aftalte projektplan på begge sider. Har der været optræk til issues, der skulle afklares, har vi gjort det løbende, trods det de muligvis ikke var med i projektoverblikket fra starten.”

Det har været en stor fornøjelse at knytte alle forretningsområder og processer sammen i et og samme system. Hele samspillet i Dynamics NAV fra salg til behovsplanlægning i hhv. indkøb, produktion, service og sag har NAV kunnet håndtere standard. Når HYTOR har solgt en systemløsning, starter det i salg/sag, dele indkøbes og produceres. Efterfølgende skal serviceaftaler udføres. Samme vare går derved igennem de forskellige moduler i NAV, og flowet bliver godt understøttet af NAV Warehouse Management System, hvor der er implementeret en scannerløsning ovenpå.

HYTOR projektet dokumenterer i den grad, at Dynamics NAV kan anvendes på simple processer og helt op til relativt komplekse processer. HYTOR har også fået lavet kundetilpasninger, men den agile projektform har medført, at de først blev lavet, når det virkelig gav værdi for HYTOR.

 

Gevinster
HYTOR har identificeret en stribe gevinster allerede efter den første måned i drift. HYTORs Logistikchef Dorte Jensen uddyber:

”Vi har oplevet fordele ved NAV, og jeg tænker, vi stadig har uopdagede fordele, der ligger og venter på os. Det er en klar fordel, at HYTOR har fået en nutidig it-platform. Vores AS/400 var 30 år gammel og slet ikke med til at fremtidssikre vores forretning. Vi kan se, at vi ved at opdele forretningen i moduler i NAV, allerede kan se, hvor meget af vores omsætning der går til hhv. salg, service, projekter og udlejning. Vi kan derfor også styre KPI'er ned på forretningsområderne meget nemmere end tidligere, dvs. hvis vi har nedgang på serviceområdet, vil vi langt hurtigere fange dette i fremtiden.
Derudover kan vi tilbyde vores kunder EDI, og vi kan lettere udvide og understøtte forretningen med ekstra moduler som eksempelvis Consignor mv.
Vi har erfaret, at vores effektivitet, med vores nye WMS modul i NAV, er væsentligt forbedret gennem betydelige ressourceoptimeringer og lettere arbejdsgange for hele huset. Vi har desuden fået større overblik over vores varelager, og hvor vores varer befinder sig i processen – og det er allerede her efter 1 måneds drift.”

HYTOR gik i drift på NAV2016 mandag den 02-01-2017.

 

HYTOR | systemer, special komponenter og hydraulisk værktøj til olie & gas, vind og industri


HYTOR A/S
 designer og opbygger specialløsninger samt sælger, servicerer og udlejer udstyr til olie- og gasindustrien, vindmølleindustrien og industri generelt.

HYTOR er beliggende i Esbjerg og har ca. 60 ansatte. 

Se mere på http://www.hytor.com/

 

Spørgsmål?

Vil du vide mere om Microsoft Dynamics NAV og hvilken forskel det kan gøre for din virksomhed? Så læs mere her eller kontakt Lars Christiansen på telefon 25 55 59 40 eller mail lch@c2it.dk

Det er ikke sikkert du kender os, men du kender helt sikkert vores kunder...

;