Løsning af løbende it-opgaver

24. juni 2014

C2IT Nærservice

Du har behov for, at dine it systemer løbende bliver vedligeholdt og at diverse it-opgaver bliver løst af en fast person, som kender dine systemer, din organisation og dine behov. Samtidig har du svært ved at beskæftige en fuldtidsansat medarbejder og have opgaver nok, som er så udfordrende at du kan fastholde medarbejderen i længere tid.

C2IT Nærservice er en service, som giver dig mulighed for at få løst dine dagligdags it opgaver løbende af en fast tilknyttet support- eller driftskonsulent, som hurtigt kender dine behov og din virksomhed indefra.

Med C2IT Nærservice planlægges faste dage hvor konsulenten arbejder for dig og hvor både de planlagte opgaver og de ad hoc opgaver som måtte opstå løbende håndteres. Efter hvert besøg modtager du en statusrapport, som beskriver det udførte arbejde og eventuelle udeståender.

Du får:

  • sikkerhed for fokus på løsning af løbende it opgaver
  • en billigere og mere effektiv opgaveløsning end ved bestilling af ad hoc konsulenthjælp
  • tilknyttet en konsulent som har, og løbende får, opdateret sin viden fra flere andre virksomheder
  • tilknyttet en konsulent som har et stort og fagligt bagland at sparre med
  • færre bekymringer i forhold til fastholdelse af en fastansat medarbejder og sikring af dennes viden
  • mulighed for en kontinuerlig opgaveløsning i tilfælde af ferie, sygdom, opsigelse etc.
  • en fast rapportering som giver synlighed omkring de it opgaver du får udført. 

Læs mere om C2IT Nærservice eller kontakt os på telefon 7216 0777 eller mail salg@c2it.dk.  

 

Del artiklen på
Det er ikke sikkert du kender os, men du kender helt sikkert vores kunder...

;