Danske Commodities A/S

Director, Head of IT Infrastructure Services, Martin Hell, udtaler:

"C2IT har leveret konsulentydelser inden for it-strategi, projektledelse og service management til Danske Commodities. I den forbindelse har vores it-driftsafdeling nået et højere modenhedsniveau, der afspejler vores komplekse forretningsprocesser, og samtidig har C2IT hjulpet til at generere store besparelser i it-driften. Jeg vil af denne årsag anbefale C2ITs kompetencer inden for de ovenstående emner."

Struer Kommune

Struer Kommune har indgået et samarbejde med C2IT med henblik på at skaffe kommunen de fornødne spidskompetencer inden for Change management, risikostyring og projektledelse, på Struer Kommunes kritiske it-projekter.

Leder af IT og Digitalisering, Struer Kommune, Helle Berg udtaler:

"C2IT er valgt fordi Struer Kommune har gode erfaringer med C2IT’s konsulenter og ydelser.

Den tilknyttede projektleder etablerede hurtigt en arbejdsproces for rapportering, ledelse og håndtering af projektrelaterede begivenheder og udfordringer. Projektet var et kritisk fejlretningsprojekt, som projektlederen guidede kommunens styregruppe, projektgruppe inklusiv eksterne konsulenter igennem med sikker styring og effektiv arbejdsfordeling.

Projektlederen udstrålede faglig dygtighed og erfaring, hvilket gjorde at kommunen kom hurtigt og effektivt igennem en svær proces og dermed opnåede projektets formål."

Per Aarsleff A/S

IT Manager, Per Aarsleff A/S, Steen Guldborg udtaler:

"Da vi stod for at udarbejde en ny politik for informationssikkerhed og beredskabsplan, lå det lige for at kontakte C2IT. Jeg har tidligere brugt C2ITs konsulenter og nydt godt af deres høje kompetencer. C2ITs konsulenter har generelt en omfattende erfaring og kan dokumentere deres specialer med certificeringer på de relevante områder – i dette tilfælde ISO27001, som er udgangspunkt for vores arbejde med informationssikkerhed."

Det er ikke sikkert du kender os, men du kender helt sikkert vores kunder...

;