Dynamics NAV samler alle Weco Managements aktiviteter

Implementering af NAV som tidssvarende ERP system


Weco Management - Implementering af Dynamics NAV som tidssvarende ERP system - C2IT

Weco Management har til opgave at administrere koncernens andre selskaber og investeringer, herunder Weco Shipping, der har eksisteret siden 1883.

I forbindelse med implementering af en ny shippingløsning ønskede man samtidig at opgradere til et tidssvarende ERP system, og valget faldt her på Microsoft Dynamics NAV med C2IT som leverandør.

Med en aftale indgået medio maj 2017 og et ønske om driftsstart omkring 1. juli, var der fra starten af projektet lagt op til et sammenpresset forløb. Men det var vigtigt i forhold til integrationerne til den nye shipping løsning fra Softmar/Ion Group, at alle parter i samarbejde var i stand til at løse dette.

På en workshop straks efter aftalen blev indgået, blev fase 1 defineret:

  • Implementering og opsætning af Dynamics NAV
  • Oprettelse og udvikling af et ”master” regnskab
  • Oprettelse af Weco Shipping selskabet i NAV
  • Udvikling/understøttelse af integration til shippingløsning
  • Udvikling af udvidet funktionalitet til at styre kapitalinvesteringer
  • Udvikling af Data Warehouse til koncernrapportering
  • Opsætning af Payment Management
  • Konvertering af data.

Da Weco Management administrerer mange selskaber, var det vigtigt, at ensarte så meget som muligt for at optimere administrationen, minimere fejl og lette arbejdet. Derfor er alle selskaber oprettet ud fra den samme skabelon med samme sæt af dimensioner, en Master kontoplan og Master debitor-/kreditordata.

Til styring af kapitalinvesteringer blev der taget udgangspunkt i Asset Management modulet, men da Weco Management havde detaljerede krav til bl.a. valutastyring ved op- og nedskrivninger, blev standardfunktionaliteten udvidet.

For at samle data fra flere forskellige kilder til én samlet koncernrapportering blev der i samarbejde med Weco Management udviklet et Data Warehouse, der samler data fra både NAV og andre applikationer til ét samlet billede. På sigt vil flere og flere af selskaberne blive administreret i NAV, men indtil da samles alle rapporteringsdata på denne måde. Løsningen blev valgt, da den ville være mindst bekostelig.

Weco Management gik i drift den sidste uge i juni 2017 og er her efter sommeren klar til de næste faser af projektet:

  • Implementering af de resterende selskaber
  • Implementering af Document Capture.

 

Udtalelse Weco

Rasmus Lund-Jacobsen, CFO, Weco A/SRasmus Lund-Jacobsen, CFO, Weco A/S: 

”Med C2it’s erfarne hold af konsulenter følte vi os i sikre hænder, også selvom vi havde valgt et kort implementeringsforløb. Vi fik den nødvendige sparring i en fleksibel og dialogbaseret implementering, hvor samspillet med vores implementeringspartner på vores operationssystem Softmar/Ion Group også fungerede upåklageligt. Vi ser nu frem til at få vores resterende selskaber på NAV.”

 

 

 

Spørgsmål?

Vil du vide mere om Microsoft Dynamics NAV og hvilken forskel det kan gøre for din virksomhed? Så kontakt Michael Toft på telefon 25 55 59 60 eller mail mt@c2it.dk

Det er ikke sikkert du kender os, men du kender helt sikkert vores kunder...

;